מדינות ביטול עיסקה safetec סייפטק

מדיניות ביטולים – סייפטק

מדיניות ביטול זו (״מדיניות״) קובעת את זכויות ביטול המנוי, והרישיון מכוחו, של לקוחות סייפטק. למונחים במדיניות זו יהיו המשמעויות המפורטות ב"הסכם רישיון למשתמש קצה – סייפטק״

הנך נדרש למסור הודעה ביטול לסייפטק בכתובת הדוא׳׳ל help@safe-tec.co.il  או בשאר ערוצי התקשורת שלנו כפי שמופיעים באתר של סייפטק בכתובת https://safe-tec.co.il. באחריותך לוודא שההודעה נמסרה. הודעת הביטול צריכה לכלול את שמך ואת מספר המזהה של אפלקצייה אותה הוא מעוניין לבטל ("הודעת ביטול"). במידה והודעת הביטול ניתנת בעל-פה, תהיה לסייפטק הזכות לבקש פרטי זיהוי נוספים.

לאחר מסירת הודעת ביטול הנך נדרש לפעול ע״פ נוהל ההסרה להלן:

  1. סייפטק תשלח לך טופס ״בקשה לביטול״ שהנך נדרש למלא בצירוף אישור תשלום דמי הסרה.
  2. הבקשה תועבר להחלטת בית הדין – תשובה תתקבל בתוך 3 ימים.
  3. לאחר אישור בית הדין סייפטק תשלח אליך מדריך הסרה. עליך לפעול ע״פ המדריך ולהסיר את האפליקציה ממכשירך.
  4. לאחר הסרת האפליקציה עליך להודיע לסייפטק. סייפטק תוודא במערכת שאכן האפליקציה הוסרה ממכשירך ותבטל את המנוי

פירוט החזרים כספיים לפי תקופת המנוי ודרכי התשלום:

תקופת המנוי

כרטיס אשראי / הוראת קבע

מנוי שנתי

לאחר קבלת הודעת הביטול של הלקוח ע"י סייפטק ונוהל ההסרה הושלם כמפורט לעיל, הלקוח יהיה זכאי להחזר יחסי עבור תקופת השימוש באפלקציה, בניכוי של 60 ₪ עבור דמי הסרה, בתוספת דמי הסרה בהתאם להנחיות בית הדין.

החישוב יתבצע לפי חודשי שימוש ולא לפי ימי שימוש, הגדרת חודש הוא מרגע ההתקנה ולמשך 30 יום.

מנוי חודשי

לאחר קבלת הודעת הביטול של הלקוח ע"י סייפטק ונוהל ההסרה הושלם כמפורט לעיל, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר יחסי עבור החודש השוטף, בתוספת דמי הסרה בהתאם להנחיות בית הדין.

רישיון התנסות חודשי למכשיר הדרן

אין החזר מרגע הקצאת הרשיון.

הצטרפות במסגרת מבצע היכרות

תשלום יחסי לפי חודשי שימוש במחיר מלא.

מדיניות ביטולים – נטסמארט

מדיניות ביטול זו (״מדיניות״) קובעת את זכויות ביטול המנוי, והרישיון מכוחו, של לקוחות נטסמארט. למונחים במדיניות זו יהיו המשמעויות המפורטות ב"הסכם רישיון למשתמש קצה – נטסמארט״

הנך נדרש למסור הודעה ביטול לנטסמארט בכתובת הדוא׳׳ל help@safe-tec.co.il  או בשאר ערוצי התקשורת שלנו כפי שמופיעים באתר של נטסמארט בכתובת https://smartnet.co.il/. באחריותך לוודא שההודעה נמסרה. הודעת הביטול צריכה לכלול את שמך ו-4 ספרות אחרונות של אמצעי תשלום ("הודעת ביטול"). במידה והודעת הביטול ניתנת בעל-פה, תהיה לנטסמארט הזכות לבקש פרטי זיהוי נוספים.

לאחר מסירת הודעת ביטול הנך נדרש לפעול ע״פ נוהל ההסרה להלן:

  1. נטסמארט תשלח אליך מדריך הסרה. עליך לפעול ע״פ המדריך ולהסיר את האפליקציה ממכשירך.
  2. לאחר הסרת האפליקציה עליך להודיע לנטסמארט. נטסמארט תוודא במערכת שאכן האפליקציה הוסרה ממכשירך ותבטל את המנוי

פירוט החזרים כספיים לפי תקופת המנוי ודרכי התשלום:

תקופת המנוי

כרטיס אשראי / הוראת קבע

מנוי שנתי

לאחר קבלת הודעת הביטול של הלקוח ע"י סייפטק ונוהל ההסרה הושלם כמפורט לעיל, הלקוח יהיה זכאי להחזר יחסי עבור תקופת השימוש באפלקציה, בניכוי של 60 ₪ עבור דמי הסרה.

החישוב יתבצע לפי חודשי שימוש ולא לפי ימי שימוש, הגדרת חודש הוא מרגע ההתקנה ולמשך 30 יום.

מנוי חודשי

לאחר קבלת הודעת הביטול של הלקוח ע"י סייפטק ונוהל ההסרה הושלם כמפורט לעיל, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר יחסי עבור החודש השוטף.

הצטרפות במסגרת מבצע היכרות

תשלום יחסי לפי חודשי שימוש במחיר מלא.

הפניה נשלחה בהצלחה!

נטפל בה בהקדם...